Новинки Природничі

Загальна екологія: підручник. Частина 1. / В.П. Кучерявий

Вер 13, 2023

Загальна екологія: підручник. Частина 1. / В.П. Кучерявий. – Львів: Видавництво ПП «Новий Світ – 2000», 2023. – 290 с.

ISBN 978 – 966 – 418 – 374 – 8
У підручнику відповідно до програми вузів природничого профілю відображено зміст загальної екології. Передусім чітко визначено її місце в системі природничих наук. В окремому розділі подано історію екологічної науки. Розділи навчальної дисципліни викладені в ієрархічній послідовності: аутекологія (екологія організму), демекологія (екологія популяції), біоценологія (синекологія), біогеоценологія (екосистемологія) та біосферологія (глобальна екологія). Останній розділ присвячений прикладним проблемам екології – природничим, соціальним і технологічним.
Присвячується 70-річчю першого видання підручника «Екологія» американських вчених братів Одумів.
Для студентів ЗВО.