Технічні та спеціальні

ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА

Лис 29, 2019

Кучерявий В.П.

Ландшафтна архітектура: підручник / В.П. Кучерявий. – Львів: «Новий Світ-2000», 2020. – 521 с.

ISBN 978-917-7519-04-0

У підручнику системно викладено зміст навчальної дисципліни, зокрема основ ландшафтознавства, генезису культурних ландшафтів та їх просторових рішень, теоретичн их засад композиції. Особлива увага приділена проектуванню об’єктів ландшафтної архітектури різного функціонального призначення, консервації, реконструкції та реставрації історичних садів і парків, інженерному обладнанню та благоустрою.

Ландшафтна_архітектура