Популярні Природничі

Урбоекологія: підручник

Січ 14, 2024

Урбоекологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.П. Кучерявий – Львів, Видавництво «Новий Світ-2000», 2024. – 460 с.

ISBN 978-617-7519-54-5
У підручнику викладені хід та особливості урбанізаційних процесів, які пронизують всю історію сучасних міст, їхній вплив на міські біогеоценози, зокрема едафотопи, кліматопи, угруповування живих організмів. Висвітлені шляхи і методи урбоекологічних досліджень та екологічного планування, спрямовані на оздоровлення міського довкілля. Рекомендований викладачам, студентам, аспірантам та усім, кого цікавлять урбоекологічні проблеми.