Новинки Природничі

Паркознавство : навч. посібник

Бер 29, 2023

Дудин Р. Б., Курницька М. П., Левусь Т. М.
Паркознавство : навч. посібник. – Львів : Видавництво ПП «Новий Світ-2000», 2023. – 191 с.
ISBN 978 – 966 – 418 – 376 – 2

Форма: друкована книга (видання) 191 с. (чорно-білі) – 290,00 грн.
Мова: українська
Рік: 2023
У навчальному посібнику, відповідно до навчальної програми дисципліни «Паркознавство», викладено короткий огляд історії паркобудівництва в Україні, розкрито сутність «Паркознавства» як наукового напряму та навчальної дисципліни, висвітлено проблеми сучасного стану паркових комплексів та відновлення насаджень старовинних парків. Наводиться сучасна класифікація та типізація парків, садово-паркових ландшафтів, у стислій формі подано основні засади паркової фітоценології та основи формування садово-паркових композицій.
Для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів спеціальностей «Садово-паркове господарство» та «Містобудування» (спеціалізація «Ландшафтна архітектура»), а також студентів середніх спеціальних навчальних закладів подібного профілю.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПАРКОЗНАВСТВА
1.1. Короткий огляд історії паркобудівництва в Україні
1.2. Паркознавство як науковий напрям та освітня дисципліна
1.3. Проблеми сучасного стану паркових комплексів
1.4. Відновлення насаджень старовинних парків
РОЗДІЛ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ТИПІЗАЦІЯ ПАРКІВ
2.1. Основні класифікаційні одиниці та типи парків
2.2. Дендрологічний склад паркових насаджень
2.3. Довговічність деревних рослин
РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ ПАРКОВОЇ ФІТОЦЕНОЛОГІЇ
3.1. Основні поняття паркової фітоценології
3.2. Динаміка паркових фітоценозів
3.3. Загальні тенденції розвитку культурфітоценозів
РОЗДІЛ 4. КЛАСИФІКАЦІЯ САДОВО-ПАРКОВИХ ЛАНДШАФТІВ ТА МЕТОДИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ
4.1. Поняття про ландшафт. Елементи та компоненти ландшафту
4.2. Класифікація паркових ландшафтів Л. І. Рубцова
4.3. Оптимізація насаджень у різних типах садово-паркових ландшафтів
4.4. Естетична оцінка паркових ландшафтів та їх елементів
РОЗДІЛ 5. ОСНОВНІ КОМПОЗИЦІЙНІ ПРИЙОМИ СТВОРЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ САДОВО-ПАРКОВИХ КОМПОЗИЦІЙ
5.1. Поняття про композицію
5.2. Композиційні прийоми формування паркових насаджень
5.2.1. Принципи композиції
5.2.2. Фактори композиції
5.2.3. Засоби гармонізації композиції
5.3. Природно-кліматичне районування території України. Порайонний асортимент дерев і кущів
5.4. Фізіономічні групи і типи деревних рослин

5.4.1. Групи фізіономічних типів дерев
5.4.2. Групи фізіономічних типів кущів
5.5. Принципи підбору рослин для садово-паркових композицій
РОЗДІЛ 6. ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПАРКОЗНАВСТВІ
6.1. Флористична оцінка паркових насаджень
6.1.1. Таксономічний аналіз
6.1.2. Біоморфологічний аналіз
6.1.3. Кількісний аналіз
6.1.4. Віковий аналіз
6.2. Ландшафтний аналіз території парку
6.3. Фітоценотична класифікація паркових насаджень
6.4. Екологічна оцінка паркових фітоценозів
6.5. Ботаніко-географічний аналіз рослин
6.6. Організація системи екологічного моніторингу зелених насаджень
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ