Популярні Природничі

Озеленення населених місць: підручник

Січ 29, 2024

Озеленення населених місць: підручник / В.П. Кучерявий, В.С. Кучерявий — Львів, Видавництво ПП «Новий Світ-2000», 2023.—666 с.

ISBN 978-617-7519-23-1

У підручнику системно розкрито зміст навчальної дисципліни, зокрема, історії озеленення, ландшафтно-типологічних та архітектурно-художніх основ садовопаркового будівництва. Особлива увага приділена підбору рослинного матеріалу, формуванню архітектурно-художніх композицій, технології створення та експлуатації об’єктів зеленого господарства.