Технічні та спеціальні

ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Лис 29, 2019

І.О. ГРИГУРКО, М.Ф. БРЕНДУЛЯ, С.М. ДОЦЕНКО

Технологія машинобудування (дипломне проектування) : навч. посіб. І.О. Григурко, М.Ф. Брендуля, С.М. Доценко, 2-ге видання доп. і перероб. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2020. – 744 с. 302с.+ диск.

ISBN 966-418-044-0

Викладено науково-методичні рекомендації щодо проектування дипломних проектів у машинобудівних навчальних закладах приближених до виробництва з дисциплін «Технологія обробки типових деталей», «Проек-тування технологічних процесів», «Економіка, організація та планування виробництва», які допомагають студентам краще засвоїти теоретичний ма-теріал і використовувати його на практиці.

Технологія машинобудування дипломне проек.