Технічні та спеціальні

Основи науково-технічної творчості: навчальний посібник

Чер 01, 2024

Основи науково-технічної творчості: навчальний посібник / М.М. Косіюк, Г.П. Черменський. 2-ге видання, стереотипне. Львів : Видавництво «Новий Світ – 2000», 2024 – 416 с.
ISBN 978 – 966 – 418 – 451 –6

Друк на вимогу (Print on demand, POD)
Форма: друкована книга (видання) 416 с. (чорно-білі)
Формат: 60х84/16 – 450,00 грн.
Обкладинка: тверда
Мова: українська
В навчальному посібнику розглянуті актуальні питання активізації технічної творчості, викладені найбільш вживані прийоми і методи переборювання психологічної інерції і активізації творчого пошуку, показані переваги системного підходу і використання законів розвитку технічних систем при розв’язуванні винахідницьких задач.
Більш докладно — теорія розв’язування винахідницьких задач (ТРВЗ) і функціонально-вартісний аналіз (ФВА). Дано рекомендації з практичного використання всіх елементів ТРВЗ і ФВА, зокрема із використанням ЕОМ та додатків.
Для студентів вищих технічних навчальних закладів. Може бути корисним аспірантам, інженерам, винахідникам і новаторам виробництва.