Технічні та спеціальні

ЗБІРНИК ЗАДАЧ З ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Лис 28, 2019

За редакцією  А.Ю.Воробкевича і О.І.Шегедина

Збірник задач з теоретичних основ електротехніки. : Навч. посібник для студентів електротехнічних та електромеханічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Воробкевич А.Ю., Маляр В.С., Совин Р.Я., Соколовський М.О., Стахів П.Г., Шегедин О.І.. За редакцією Воробкевича А.Ю., Шегедина О.І. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2020.–224 с.

ISBN 966-7827-48-8

У збірнику подані задачі з фізичних основ електротехніки, аналізу лінійних електричних кіл постійного і змінного періодичного струму та трифазних кіл, які охоплюють матеріал навчальної програми першого семестру вивчення дисципліни “Теоретичні основи електротехніки”. Кожний розділ містить основні положення і співвідношення та приклади розв’язування типових задач. Для всіх задач наведені відповіді.

Збірник задач призначений для студентів електротехнічних та електромеханічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Збірник задач з теоретичних основ електротехніки