Технічні та спеціальні

ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Лис 29, 2019

І.О. Григурко., С.М. Анастасенко, С.М. Доценко

«Проектування технологічних процесів в судновому машинобудуван-ні» (практикум). Навчальний посібник – м. Львів :”Новий Світ -2000″, 2020.–348с.

ISBN 978-617-7519-02-6

Навчальний посібник підготовлений згідно основних вимог та програми курсу «Проектування технологічних процесів в судновому машинобудуванні» (практикум)», затвердженої Міністерством освіти і науки України. В ньому послідовно викладено науковометодичні рекомендації щодо ви-конання контрольних, самостійних, практичних робіт та методики вирішення практичних типових задач приближених до виробництва з дисциплін «Проектування технологічних процесів в судновому машинобудуванні» (практикум)», «Технологія машинобудування», які допомагають студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використовувати його на практиці.

Проектування технологічних процесів в судновому машинобудуванні практикум