Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека Новинки Популярні

Кібербезпека: сучасні технології захисту. Навчальний посібник

Лют 14, 2024

Кібербезпека: сучасні технології захисту. Навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти. / С. Е. Остапов, С. П. Євсеєв, О.Г. Король. – Львів: «Новий Світ- 2000», 2024 . – 678 с.

ISBN 978-617-7519-44-6

У пропонованому виданні викладені основи сучасного захисту інформації в комп’ютерних системах, не пов’язаних з державною таємницею. Посібник складається з теоретичного матеріалу та лабораторного практикуму. У теоретичній частині висвітлено основні поняття й подані визначення, які стосуються захисту інформації, формування політики безпеки. Розглянуто критерії оцінки захищеності комп’ютерних систем, основи криптографічного захисту інформації, захист інформації від несанкціонованого доступу в сучасних операційних системах, описано комплексні системи захисту в корпоративних інформаційних системах.

Для студентів, які навчаються за галуззю 12 – «Інформаційні технології» всіх форм навчання, інших спеціальностей, де вивчається цикл дисциплін захисту інформації, а також для самостійного опанування його основами.