Новинки Природничі

Гідротехнічні споруди садово-паркових об´єктів: навч. посібник

Лют 28, 2023

Гідротехнічні споруди садово-паркових об´єктів: навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 206 садово-паркове господарство / уклад. В.П. Масальський, А.Б. Марченко, С.В. Роговський. – Біла Церква, – Львів, Видавництво ПП “Новий Світ – 2000”,  – 244 с.
ISBN 978 – 966 – 418 – 346 – 5

ЗМІСТ
Вступ
МОДУЛЬ І. НАУКОВІ І ПРАВОВІ ОСНОВИ ГТС
Лекція 1. Основні поняття гідротехнічних споруд
Лекція 2. Історія розвитку ГТС. Правові основи гідротехнічного будівництва
Лекція 3. Наукові основи ГТС. Основи гідравліки
Лекція 4. Джерела водопостачання. Способи очищення води
МОДУЛЬ ІІ. СУЧАСНІ СИСТЕМИ ІРИГАЦІЇ І ДРЕНАЖУ В САДАХ І ПАРКАХ
Лекція 5. Основи меліорації садово-паркових територій. Осушення земель
Лекція 6. Дренаж на садово-паркових об‘єктах: потреба, створення та експлуатація
Лекція 7. Зрошення (іригація): сучасні технології, режим та способи поливу
Лекція 8. Мікрозрошення: краплинний полив – універсальна система зрошення
Лекція 9. Автоматичні системи поливу газону і саду
МОДУЛЬ ІІІ. ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД САДОВО-ПАРКОВИХ ОБ‘ЄКТІВ
Лекція 10. Водойми на садово-паркових об’єктах
Лекціія 11. Оформлення ставків. Біологічна очистка водойм
Лекція 12. Динамічні водні об‘єкти в садах і парках. Штучні струмки, особливості їх створення
Лекція 13. Водоспади та каскади на садово-паркових об‘єктах, особливості
їх створення
Лекція 14. Фонтани на садово-паркових об’єктах: класифікація, типи, особливості створення
Лекція 15. Системи туманоутворення: особливості їх створення та застосування на садово-паркових об‘єктах
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ