Технічні та спеціальні

ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ТИПОВИХ ДЕТАЛЕЙ ТА СКЛАДАННЯ МАШИН Практикум

Лис 29, 2019

І.О. Григурко, М.Ф. Брендуля, С.М. Доценко

Технологія обробки типових деталей та складання машин (практикум) : навчальний посібник. Львів : «Новий Світ – 2000» – 2020, 472 с.

Навчальний посібник підготовлений згідно основних вимог та програми курсу «Технологія обробки типових деталей та складання машин», затвердженої Міністерством освіти та науки України.

В ньому послідовно викладено науково-методичні рекомендації щодо виконання контрольних, практичних і лабораторних робіт та методики вирішення практичних типових задач приближених до виробництва з дисциплін «Технологія обробки типових деталей та складання машин», «Проектування технологічних процесів», «Технологія машинобудування», які допомагають студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використовувати його на практиці.

Технолог_оброб_Типов_Дет_Практикум