Гуманітарні

ENGLISH FOR ACCOUNTANTS AND AUDITORS

Жов 30, 2019

Синявська А.М., Шукатка В.Г.

Англійська мова для бухгалтерів та аудиторів: Навчальний посібник. – Львів:”Новий Світ – 2000,” 2020.

ISBN 978-966-418-137-9

Даний посібник розрахований на студентів галузі знань «Економіка та підприємництво», а також суміжних економічних напрямів підготовки, для яких розуміння бухгалтерських понять є професійною необхідністю. Посібник може бути використаний на курсах вивчення ділової англійської мови, під час читання фахових текстів та ознайомлення з документацією. Він також буде корис-ним для аспірантів та викладачів, а також для фахівців, які мають справу з бухгалтерським обліком.

Англійська мова для бухгалтеров і аудиторів