Гуманітарні

Педагогіка

Жов 24, 2019

Анєнкова І. П., Байдан М. А., Горчакова О. А., Руссол В. М. Педагогіка.

Навчальний посібник / І. П. Анєнкова, М. А. Байдан, О. А. Горчакова, В. М. Руссол : – Львів : “Новий Світ­2000”, 2020. – 567  с.

ISBN 978-­966-­418-­136-­2

Навчальний посібник побудовано з урахуванням сучасних вимог педагогічної науки і практики.

Теоретичний матеріал структурований у вигляді лекцій­презентацій і складається з п’яти модулів, що становлять логічно завершені частини теоретичного матеріалу з на­вчальної дисципліни «Педагогіка». У модулях розкриваються загальні засади педаго­гіки та її історичний огляд, характеристика суб’єктів педагогічного процесу, теорії на­вчання і виховання, а також теорія управління середньою загальноосвітньою школою.

Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів класич­них й педагогічних університетів, а також слухачів і викладачів системи підвищення кваліфікації вчителів. Посібник також буде корисним педагогам­практикам і всім, хто цікавиться педагогікою.

Педагогіка