Гуманітарні

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ

Жов 24, 2019

Романовська Л. І., Подкоритова Л. О.

Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – Львів.: «Новий Світ-2000», 2020. – 452 с.

ISBN 978-966-418

У даному навчальному посібнику подано основний матеріал про цілі і завдання психології і педагогіки, про рівні і структуру психіки та особистості, діяльність, спілкування, особливості процесу навчання і виховання, систему освіти тощо.

Посібник містить два розділи – «Психологія» і «Педагогіка», кожен з яких містить відповідні теми. Окрім ґрунтовного лекційного матеріалу, посібник містить короткий тлумачний словник основних психолого-педагогічних термінів. У додатках подано психодіагностичний інструментарій до курсу, а також варіанти тестових завдань для перевірки і самоперевірки знань студентів.

Рекомендований для студентів, які вивчають курс «Основи психології і педагогіки», викладачів та широкого кола фахівців, які бажають самостійно отримати загальні психолого-педагогічні знання.

Основи психологіх та педагогики