Гуманітарні

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Жов 24, 2019

Жигайло Н.І.

Соціальна педагогіка. Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 256 c.

ISBN 966-418-022-X

У навчальному посібнику висвітлено необхідні студентам знання та вміння для усвідомлення сутності впливу середовища на соціальний розвиток особистості, для пошуку шляхів та засобів мінімізації шкідливого впливу оточення на фізичне, психічне та духовне здоров’я людей різних вікових категорій, а також забезпечення умов для повноцінної соціалізації особистості.

У навчальному посібнику використано низку методичних підходів, які дають можливість майбутньому фахівцю глибше засвоїти основи соціально-психологічних явищ за допомогою пропонованих методик.

Для соціологів, психологів, а також студентів інших факультетів вищих навчалних закладів.

Соціальна педагогіка