Гуманітарні Медичні

Теорія і методика адаптивного фізичного виховання в інклюзивному освітньому просторі: навчальний посібник

Бер 20, 2024

Теорія і методика адаптивного фізичного виховання в інклюзивному освітньому просторі: навчальний посібник. 2 вид. / Кузенко О.Й., Голод Н.Р., Янів О.В., Тудоси В.Г., Федорівська Л.П. – Івано-Фраківськ, – Львів: Видавництво ПП «Новий Світ – 2000», 2024. – 174 с.
ISBN 978 – 966 – 418 – 393 – 9

У навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні аспекти організації адаптивного фізичного виховання. Проаналізовано зміст, форми і методи реалізації його завдань в умовах інклюзивного освітнього простору. Визначено основні напрями адаптивного фізичного виховання дітей із вадами мовлення, затримки психічного розвитку, слуху, опорно-рухового апарату, аутичним спектром розладів, що є важливою складовою професійної підготовки майбутніх фахівців команди психолого-педагогічного супроводу в інклюзивних закладах освіти, та фахівців спеціальності «Терапія та реабілітація».