Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека Новинки Популярні

Методологія синтезу моделей інтелектуальних систем управління та безпеки об’єктів критичної інфраструктури

Лип 06, 2024

Методологія синтезу моделей інтелектуальних систем управління та безпеки об’єктів критичної інфраструктури. Монографія / С.П. Євсеєв, О.Ю. Заковоротний, О.В. Мілов, Г.А. Кучук, О.А. Галуза, М.В. Коваль, О.В. Войтко, Р.В. Грищук – Харків: Вид. «Новий Світ-2000», 2024. – 300 с. (Укр. мов.)
ISBN 978 – 966 – 418 – 455 – 4

Друк на вимогу (Print on demand, POD)
Форма: друкована книга (видання) 300 с. (чорно-білі)
Формат: 60х84/16 – 450,00 грн.
Обкладинка: тверда
Мова: українська

В монографії запропонована методологія синтезу моделей інтелектуальних систем управління та безпеки об’єктів критичної інфраструктури, принципово різних за своїми властивостями. Її використання дозволяє забезпечити безперервність виконання основних функцій інтелектуальними системами управління об’єктів критичної інфраструктури при одночасному гарантованому (заданому) рівні захищеності таких систем, що має критично важливе значення для подальшого розвитку галузі інформаційної безпеки держави в інтересах підвищення рівня національної безпеки України, забезпечення безпеки громадян, захисту їх прав та свобод. Монографія призначена для студентів старших курсів, аспірантів, інженерів та наукових працівників, чія професійна діяльність повязана з розробкою та експлуатацією інтелектуальних систем управління та безпеки об’єктів критичної інфраструктури.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ БАГАТОКОНТУРНИХ СИСТЕМ БЕЗПЕКИ
ГЛАВА 2. МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПОВЕДІНКИ ОБ’ЄКТІВ СИСТЕМ БЕЗПЕКИ
ГЛАВА 3. МЕХАНІЗМИ ТА МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСЛУГ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ГЛАВА 4. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБ’ЄКТАМИ ТА БАЗИ ЗНАНЬ НА ОСНОВІ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
ГЛАВА 5. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ТРАФІКОМ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПОТОКІВ ДАНИХ В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ГЛАВА 6. ПРИКЛАДНА РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗРОБЛЕНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ