Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека

Інтелектуальні анализ даних: практикум

Лип 23, 2019

Інтелектуальний аналіз даних: практикум / Фісун М.Т., Кравець І.О., Казмірчук П.П., Ніколенко С.Г. – Л.: «Новий Світ – 2000», 2024. – 162 с.

ISBN 978-966-418-287-7

Практикум з інтелектуального аналізу даних призначений для формування практичних навичок та їх використання при побудови аналітичних інформаційних систем та аналітичних модулів у системах підтримки прийняття рішень. Він складається з двох частин. У першій частині практикуму розглянуто моделі, задачі і алгоритми інтелектуального аналізу даних з подальшою їх реалізацією студентами у програмному середовищі однієї з універсальних мов програмування. Після засвоєння і розуміння сутності моделей й алгоритмів DM студенти переходять до опанування функцій та розв’язку задач DM, реалізованих в середовищі СКБД MS SQL Server 2008, що складають другу частину практикуму. Кожна з частин має комплект завдань для аудиторної і самостійної роботи.