Медичні

Словник медичних термінів: для зубних техніків // Glossary of medical terms for dental technicians

Чер 01, 2024

Словник медичних термінів: для зубних техніків / Заяць Т.І., Назар С.Л., Нечипор Н.О., Хміляр І.Р., Голод О.О. – Львів: Видавництво ПП «Новий Світ – 2000», 2024. – 228 с. // Glossary of medical terms for dental technicians / Zayats T., Nazar S., Nechypor N., Khmilyar I., Holod O. – Lviv: «Novyi Svit –2000», 2024. – 228 с.
ISBN 978 – 966 – 418 – 401 – 1

Друк на вимогу (Print on demand, POD)
Форма: друкована книга (видання) 228 с. (чорно-білі)
Формат: 60х84/16 – 380,00 грн.
Обкладинка: тверда
Мова: українська // англійська

 

Словник укладено для студентів які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра «Стоматологія ортопедична» за спеціальністю 221 «Стоматологія». Словник включає основні англійські та українські терміни, поняття терміносистеми ортопедичної стоматології, їх значення та визначення, що стосуються анатомії та фізіології зубо-щелепного апарату, зуботехнічних матеріалів та інструментів, методик виготовлення знімних та незнімних зубних протезів. Мета словника – допомогти студентам оволодіти знаннями про сучасні аспекти, пов’язані зі стоматологічним матеріалознавством та підходами в конструюванні протезів.

The glossary has been complied for Dentistry students (specialty – dental technicians) of medical colleges and Institutes of I-II levels of accreditation. It includes the main English and Ukrainian terms, notions of the term system of orthopedic dentistry, their meaning and definitions related to anatomy and physiology of the dento-facial apparatus, dental technology materials and tools, techniques for the manufacture of removable and non-removable dentures. The aim of the glossary is to help students acquire knowledge of modern aspects related to dental material science and approaches in prosthesis design.