Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека Новинки Популярні

Python: алгоритмізація та програмування: навчальний посібник

Лют 14, 2024

Висоцька В.А., Оборська О.В.
Python: алгоритмізація та програмування: навчальний посібник – Львів:Видавництво «Новий Світ – 2000», 2024. – 514 с.
ISBN 978-617-7519-74-3
Навчальний посібник містить матеріал для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування теорії алгоритмів та основ програмування, розроблення прикладних засобів та інформаційних систем аналізу та опрацювання інформації за
допомогою алгоритмів на мові Python. Теоретичний та практичний матеріал викладено у доступній формі. Викладення матеріалу супроводжується значною кількістю прикладів, що полегшує його сприйняття та засвоєння. Подається перелік питань та тестів для самоконтролю, а також завдань для самостійного виконання трьох рівнів складності. Навчальний посібник призначається для студентів, що навчаються за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз», 126 «Інформаційні системи та технології» та споріднених спеціальностей, які пов’язані з інформатикою та інформаційними технологіями. Він може бути використаний аспірантами як підґрунтя для наукових
досліджень та викладачами як дидактичний матеріал, а також для самостійного вивчення. Книга призначена для спеціалістів із проектування, розроблення та впровадження інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів, науковців у галузі глобальних інформаційних системи, систем штучного інтелекту, Інтернет-технологій, фахівців з електронної комерції, Інтернет-маркетингу та Інтернет-реклами, менеджерів комплексних Web-проектів, а також для здобувачів 3-ого (освітньо- наукового) рівня вищої освіти в галузі знань 12 «Інформаційні технології». Кожний розділ закінчується переліком питань для самоконтролю, прикладом тестових питань з відповідями та переліком
індивідуальних завдань для виконання лабораторних робіт.