Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека Новинки

Цифрова схемотехніка та архітектура мікропроцесорів: навчальний посібник

Лют 16, 2024

Цифрова схемотехніка та архітектура мікропроцесорів: навчальний посібник / Євсеєв С. П., Дженюк Н.В., Охрименко М.Ю. та ін. – Харків, – Львів: Видавництво ПП «Новий Світ – 2000», 2024. –513 с. (Укр. мов.)
ISBN 978 – 966 – 418 – 396 – 0

У посібнику викладаються арифметичні та логічні основи мікроелектронних схем комп’ютерної схемотехніки. Розглядаються основи фізичних процесів та функціонування типових мікроелектронних схем сучасної комп’ютерної техніки. Наводяться принципи побудови основних аналогових та цифрових пристроїв, засоби їх математичного опису, а також основи аналізу та синтезу елементів комп’ютерної інженерії із заданими технічними характеристиками.
Книга розрахована на студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, які навчаються в галузях 12 – «Інформаційні технології» та 17 – «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації».