Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека

Технології підтримки процесів прийняття рішень: підручник

Січ 21, 2024

Технології підтримки процесів прийняття рішень: підручник / Верес О.М., Катренко А.В., Пасічник В.В. – Львів : Видавництво «Новий Світ-2000», 2024. -568 с.

Серія “КОМП’ЮТИНГ”
за науковою редакцією д.т.н., професора,
Лауреата державної премії України у галузі науки та техніки В.В. Пасічника

ISBN 978-617-7519-20-0

Підручник містить матеріал необхідний для вивчення інформаційних технологій, методів та програмних засобів, призначених для підтримки процесів прийняття рішень в інтелектуальних інформаційних систем, що дасть змогу реалізувати процес отримання необхідної інформації та здійснити розробку підсистем та інтелектуальних процедур підтримання процесів прийняття рішень в інформаційних системах.

Підручник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю «Системний аналіз» галузі знань «Інформаційні технології» та споріднених спеціальностей, пов’язаних з вивченням комп’ютерних інформаційних технологій. Може бути використаний викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.