Математичні та комп'ютерні Популярні

ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Лис 21, 2019

Верес О.М., Катренко А.В., Пасічник В.В.

Технології підтримки процесів прийняття рішень. за науковою редакцією д.т.н., професора, В.В. Пасічника, Підручник. – Львів : Видавництво «Новий Світ-2000», 2020. -568 с.

ISBN 978-617-7519-20-0

Підручник містить матеріал необхідний для вивчення інформаційних технологій, методів та програмних засобів, призначених для підтримки процесів прийняття рішень в інтелектуальних інформаційних систем, що дасть змогу реалізувати процес отримання необхідної інформації та здійснити розробку підсистем та інтелектуальних процедур підтримання процесів прийняття рішень в інформаційних системах.

Підручник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю «Системний аналіз» галузі знань «Інформаційні технології» та споріднених спеціальностей, пов’язаних з вивченням комп’ютерних інформаційних технологій. Може бути використаний викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.

Технологія пітримки процесів прийняття рішень