Математичні та комп'ютерні Популярні

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ У GPSS WORLD

Лис 21, 2019

Я.І. Соколовський, Ю.В. Шабатура, Я.І. Виклюк

Моделювання систем в середовищі GPSS World : навч. посіб. / Я. І. Соко-ловський, Ю. В. Шабатура, Я. І. Виклюк [та ін.]; за ред. В. В. Пасічника. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2020. – 288 с.

ISBN 978-966-418-255-0

У навчальному посібнику наведено матеріал, необхідний для вивчення імітаційного моделювання систем в інструментальному середовищі GPSS World для створення імітаційних моделей. Їх застосування показано на конкретних прикладах. Описуються можливості GPSS World для створення та проведення експериментів з моделями. Детально розглянуті методи практичної реалізації моделей систем у лабораторному практикумі.

Посібник розрахований на бакалаврів, що навчаються за напрямами підготовки «Комп’ютерні науки». Ним можуть скористатися магістри, аспіранти та дослідники, які займаються моделюванням та дослідженням конкретних систем. Посібник буде корисним фахівцям у галузі комп’ютингу та бажаючим самостійно оволодіти методами імітаційного комп’ютерного моделювання.

Моделювання_систем-GPSS_Комп ютинг