Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека

Моделювання систем в середовищі GPSS World: навчальний посібник

Січ 21, 2024

Моделювання систем в середовищі GPSS World: навчальний посібник / Я. І. Соколовський, Ю. В. Шабатура, Я. І. Виклюк [та ін.]; за ред. В. В. Пасічника. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2024. – 288 с.

ISBN 978-966-418-255-0

У навчальному посібнику наведено матеріал, необхідний для вивчення імітаційного моделювання систем в інструментальному середовищі GPSS World для створення імітаційних моделей. Їх застосування показано на конкретних прикладах. Описуються можливості GPSS World для створення та проведення експериментів з моделями. Детально розглянуті методи практичної реалізації моделей систем у лабораторному практикумі.

Посібник розрахований на бакалаврів, що навчаються за напрямами підготовки «Комп’ютерні науки». Ним можуть скористатися магістри, аспіранти та дослідники, які займаються моделюванням та дослідженням конкретних систем. Посібник буде корисним фахівцям у галузі комп’ютингу та бажаючим самостійно оволодіти методами імітаційного комп’ютерного моделювання.