Легка промисловість

ШВЕЙНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Жов 01, 2019

К. Р. Лазур, Т. М. Олійник

Швейне виробництво та матеріалознавство [Текст] : словник / К. Р. Лазур, Т. М. Олійник. – Львів : Новий Світ – 2000, 2012. – 246 с.

ISBN 978-966-418-211-6

тажній, галантерейній промисловості та в товарознавстві. В словнику подано переклад термінів російською мовою. Терміни наведено в словнику в їх початковій формі – іменники у називному відмінку однини. В називному відмінку множини іменники наведено тільки: якщо вони в однині не використовуються (штани, криси, пачоси); якщо в множині іменники використовуються ширше, ніж в однині (нитки швейні). Усталені словосполучення в словнику подано в алфавітній послідовності, до іменника в називному відмінку долучено прикметник (полотно ткацьке, шов настрочний). Терміни, запозичені з інших мов, зазвичай доповнено короткою етиміоло- гічною довідкою, наприклад: «Аплікація (від лат. applicatio – прикладання)». Словник розрахований для використання студентами, учнями, викладачами професійно-технічної освіти, вищих навчальних закладів, фахівцями легкої промисловості, а також широким колом читачів.

ШВЕЙНЕ ВИРОБНИЦТВО