Легка промисловість

ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИГОТОВЛЕННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ

Жов 01, 2019

ГОРОБЧИШИНА ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА

Основи проектування технологічних процесів виготовлення швейних виробів: навчальний посібник / В. С. Горобчишина. –
Видавницво «Новий Світ-2000», Львів, 2020. – 267 с.

ISBN 978-917-7519-07-1

У навчальному посібникувикладені наукові і методичні основи проектування технологічного і операційного процесів виготовлення групи швейних виробів з урахуванням динаміки зміни виробництва. Рішення проблеми проектування
складається з чотирьох взаємопов’язаних наукових завдань: проектування технологічних процесів, проектування технологічних операцій, типове проектування процесів, нормування технологічних операцій. Сформульовані принципи та розроблено науково-методичний підхід і метод проектування технологічного процесу й технологічних операцій, за яким
сформована нова база вихідних даних: параметри конструктивних елементів деталей конструкції, властивості і параметри предметів праці, структура трудових дій технологічних операцій, методика нормування.

Основи проектування технологічних процесів виготовлення швейних виробів