Гуманітарні

ФІЛОСОФІЯ у 2-х частинах: світова філософія, фундаментальні проблеми філософії; релігієзнавство, етика та естетика, логіка

Жов 01, 2019

ПЕТРУШЕНКО В. Л.

Філософія [Teкст] : навч. посібник (в 2-х част.) / Петрушенко В.Л. – Львів: Новий Світ – 2000, 2020. – (1 част.: світова філософія, фундаментальні проблеми філософії; 2 част.: релігієзнавство, етика та естетика, логіка) ; [для студентів ВНЗ України ІІІ – IV рівнів акредитації]. – 647 с. ;

ISBN 978-966-418-123-2

Навчальний посібник у систематичній формі подає пов ний матеріал курсу дисципліни «Філософія», що відповідає сертифікату бакалавра різних напрямів та спеціальностей (окрім профільних гуманітарних напрямів). Посібник написаний на основі максимального врахування сучасного стану та досягнень світової філософії, викладає зміст тем достатньо чітко і зрозуміло, містить додатковий методичний матеріал. Призначений для студентів, магістрантів та аспірантів ВНЗ України, а також для тих читачів, що бажають мати достатньо повне уявлення про сучасний стан філософської науки.

Філософія світова філософія фундаментальні проблеми філософії релігієзнавство етика та естетика логіка