Математичні та комп'ютерні

Рівняння математичної фізики. Підручник.Навчальний посібник.

Лип 24, 2019

Бобик О.І., Бобик І.О., Литвин В.В.

Рівняння математичної фізики: навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2020. – 256 с.

ISBN 978-966-418-122-5

У навчальному посібнику викладені основні поняття математичної фізики і методи розв’язування типових задач: метод характеристик, метод Фур’є, а також методи функції точкового джерела, потенціалів та інтегральних перетворень. Названі методи розв’язування ілюструються на прикладах, які у переважній більшості мають конкретний практичний зміст. Після кожного параграфу наведено завдання для самостійної роботи студентів. Пропонований навчальний посібник рекомендується студентам вищих навчальних закладів, що навчаються за програмами, які передбачають поглиблене вивчення вищої математики, де дисципліна „Рівняння математичної фізики” вивчається окремим курсом або входить в інші її розділи.

Рівнян_мат_фізики