Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека

Рівняння математичної фізики: навчальний посібник

Січ 24, 2024

Бобик О.І., Бобик І.О., Литвин В.В.

Рівняння математичної фізики: навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2024. – 256 с.

Серія «КОМП’ЮТИНГ»
За загальною редакцією Лауреата державної премії України
в галузі науки і техніки, д.т.н., професора В.В. Пасічника

ISBN 978-966-418-122-5

У навчальному посібнику викладені основні поняття математичної фізики і методи розв’язування типових задач: метод характеристик, метод Фур’є, а також методи функції точкового джерела, потенціалів та інтегральних перетворень. Названі методи розв’язування ілюструються на прикладах, які у переважній більшості мають конкретний практичний зміст. Після кожного параграфу наведено завдання для самостійної роботи студентів. Пропонований навчальний посібник рекомендується студентам вищих навчальних закладів, що навчаються за програмами, які передбачають поглиблене вивчення вищої математики, де дисципліна „Рівняння математичної фізики” вивчається окремим курсом або входить в інші її розділи.