Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека

Прийняття рішень: теорія та практика: підручник

Січ 24, 2024

Прийняття рішень: теорія та практика : [Підручник]. / А.В. Катренко, В.В. Пасічник – Львів : «Новий світ – 2000», 2024. – 447 [1] с.

Серія “КОМП’ЮТИНГ”
за науковою редакцією д.т.н., професора,
Лауреата державної премії України у галузі науки та техніки В.В. Пасічника

ISBN 978-966-418-221-5

У підручник викладено як теоретичні засади, так і методи прийняття рішень (ПР), а також  практична реалізація рішень. Розглянуті історія виникнення ПР, проблеми структурування практичних  ситуацій ПР, послідовінсть основих  етапів ПР. Викладена теорія неметризованих  та метри зованих бігарних відношень, які слугують для преставлення системи переваг децидента. Розглянуті теоретичні основи багатокритерійності, оптимальності за Парето, приници прийняття рішень в багатокритерійних задачах, проблема ПР в умовах невизначеності, класифікація видів невизначеності, поняття ризку лінгвістичної невизначеності та нечіткості. Наведені властовості нечітких відношень та розглянуте нечітке відношення переваги і нечіткі моделі оптимізації. Викладені концепція корисності та її реалізації в теорії ПР, постулат раціонального вибору та парадоски, що виникають в практичних застосуваннях, умови  існуіання та види фунцій корисності. Розлянуті проблеми структурування практичних ситацій ПР, методи дерева цілей, експертного оцінювання та оцінювання комптентності експетрів, метод аналітичної ієрархії, та наведені практичні застосування. Наведені постановка задачі, моделі та методи багатоособового ПР, шляхом голосування, правила та парадокси голосування. Розлянуті психолінгвістичні аспекти ПР, характеристики децидента як системи опрацювання інформації, типи пам’яті та їх особливості, проаналізовані результати практичних  досліджень, особливості ортимання інформації від  експертів, психологгічні аспекти сприйняття ризику, формальні і творі компоненти у ПР.