Математичні та комп'ютерні

Цифрова схемотехніка: Навч. посібник

Лип 24, 2019

Рябенький В. М., Жуйков В. Я., Гулий В. Д.

Цифрова схемотехніка: Навч. посібник. — Львів: “Новий Світ-2000”, 2020. — 736 с.

ISBN 978-966-418-067-9

Розглянуто теоретичні основи опису електричних сигналів аналогового, дискретного та цифрового типів, методи мінімізації та перетворення логічних функцій, характеристики завад і корегуючих кодів. Описано структури базових логічних елементів різних технологій виконання та особливості їх використання у цифрових пристроях. Розглянуто типові комбінаційні пристрої: мультиплексори, дешифратори, компаратори, суматори, арифметично-логічні пристрої, пристрої контролю та ін. Викладено принципи побудови та функціонування послідовнісних пристроїв (тригерів, регістрів, лічильників) з численними прикладами їх використання. Розглянуто питання синтезу та аналізу функціонально стійких скінченних автоматів асинхронного та синхронного типів. Значну увагу приділено пристроям оперативної і постійної пам’яті, використанню їх для побудови комбінаційних пристроїв та мікропрограмних автоматів. Окремий розділ присвячений пристроям на основі програмованих логічних структур: програмованих логічних матриць, базових матричних кристалів та ін. Викладено особливості їх проектування з використанням САПР МАХ+plus II.Наведено значну кількість практичних схем реалізації різноманітних імпульсних пристроїв на базі цифрових інтегральних схем. Теоретичний матеріал супроводжується великою кількістю вправ і завдань,пов’язаних з реалізацією конкретних цифрових пристроїв.

Посібник призначений для студентів, що навчаються за напрямом “Електро-

ніка”, може бути корисним студентам суміжних напрямів навчання та фахівця мелектронної техніки, які спеціалізуються в галузі розробки, виготовлення й експлуатації цифрових пристроїв та систем.

Цифрова_схемотехніка