Популярні Юридичні

Прийняття рішень: теорія та практика

Січ 28, 2019

Прийняття рішень: теорія та практика : підручник / А. В. Катренко, В. В. Пасічник. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 447 [1] с.

ISBN 978-966-418-221-5

У підручнику викладено як теоретичні засади, так і методи прийняття рішень (ПР), а також практична реалізація рішень. Розглянуті історія виникнення ПР, проблеми структурування практичних ситуацій ПР, послідовність основних етапів ПР. Викладена теорія неметризованих та метризованих бінарних відношень, які слугують для представлення системи переваг децидента. Розглянуті теоретичні основи багатокритерійності, оптимальності за Парето, принципи прийняття рішень в багатокритерійних задачах, проблема ПР в умовах невизначеності, класифікація видів невизначеності, поняття ризику, лінґвістичної невизначеності та нечіткості. Наведені властивості нечітких відношень та розглянуте нечітке відношення переваги і нечіткі моделі оптимізації. Викладені концепція корисності та її реалізації в теорії ПР, постулати раціонального вибору та парадокси, що виникають в практичних застосуваннях, умови існування та види функцій корисності. Розглянуті проблеми структурування практичних ситуацій ПР, методи дерева цілей, експертного оцінювання та оцінювання компетентності експертів, метод аналітичної ієрархії, та наведені практичні застосування. Наведені постановка задачі, моделі та методи багатоособового ПР шляхом голосування, правила та парадокси голосування . Викладені методи ПР за умов багатокритерійності та невизначеності, метод дерева рішень. Розглянуті психолінгвістичні аспекти ПР, характеристики децидента як системи опрацювання інформації, типи пам’яті та їх особливості, проаналізовані результати практичних досліджень, особливості отримання інформації від експертів, психологічні аспекти сприйняття ризику, формальні і творчі компоненти у ПР.