Математичні та комп'ютерні Популярні

Основи програмування. Навчальний посібник.

Лип 23, 2019

Козак Л. І., Костюк І. В., Стасевич С. П.

Основи програмування: навчальний посібник – Львів:«Новий Світ-2000», 2020. – 328с.

ISBN 978-966-418-159-1

 Навчальний посібник містить основні поняття апаратного, програмного забезпечення комп’ютерних систем та операційної  системи. Розглядаються основи алгоритмізації, методика розробки алгоритмів, їх застосування, типові алгоритми, показується зв’язок між графічною побудовою алгоритму та його програмним відображенням. Коротко і чітко викладено фундаментальні осно-ви стандарту: інтегроване середовище для роботи, дані, операції, управляючі конструкції, створення функцій, описані цикли, масиви, вказівники, застосування динамічної пам’яті, робота з рядками, файлове введення / виведення. Швидкому засвоєнню принципів програмування сприятимуть різноманітні приклади створення програм, які супроводжуються докладними коментарями, описами алгоритмів та застосованої техніки програмування. Закріпити набуті знання допоможуть вправи. Призначений для студентів та викладачів дисциплін, пов’язаних з програмуванням, а також для тих, хто самостійно вивчає основи програмування.

Основи програмування