Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека Новинки

Програмування мовою Python: навчальний посібник

Лют 15, 2024

Програмування мовою Python: навчальний посібник / М. Ю. Лосєв, В. М. Федорченко. – Харків, – Львів: Видавництво ПП «Новий Світ – 2000», 2024. – 178 с. (Укр. мов.)
ISBN 978 – 966 – 418 – 395 – 3

Наведено навчальний матеріал для підготовки студентів у процесі вивчення дисципліни «Програмування». Розглянуто синтасичні основи мови Python, а також стандартні підходи до створення простих і складних програм обробки даних. Запропонована велика кількість прикладів робочого проектування в інтегрованому середовищі розробки програм PyCharm.
Рекомендовано для студентів галузі знань 12 “Інформаційні технології” першого (бакалаврського) рівня всіх форм навчання.