Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека

Системний аналіз: підручник

Лют 16, 2024

Катренко А.В.
Системний аналіз: підручник – Львів: «Новий Світ – 2000», 2024. – 396 с.

Серія “КОМП’ЮТИНГ”
за науковою редакцією д.т.н., професора,
Лауреата державної премії України у галузі науки та техніки В.В. Пасічника

ISBN 978-966-418-102-7

Підручник «Системний аналіз» призначений для студентів, що навчаються за напрямками «Комп’ютерні науки» та «Системний аналіз». Зміст підручника відповідає програмі фундаментального курсу «Системний аналіз» для цих напрямків.
В підручнику на фаховому методичному рівні поданий матеріал лекційного курсу, а також тематика рефератів та практичних занять. Викладені основні поняття та методології системного аналізу, методи системного аналізу, як метод дерева цілей, метод аналітичної ієрархії, комбінаторно-морфологічні методи, методи функціонально-вартісного аналізу та аналізу процесів
функціонування систем, розглянутий зв’язок системного аналізу з моделюванням, застосування методологій системного аналізу при створенні інформаційних систем, методи отримання інформації від експертів та інші, що широко використовуються в практиці системного аналізу.
Вивченню матеріалу підручника сприяє спосіб подання навчального матеріалу – за розділами в межах розділів програми курсу. Закріплення матеріалу забезпечують питання для самоперевірки, приклади задач системного аналізу та їх розв’язання, задачі для розв’язування, а також тести. Підручник розрахований на бакалаврів, спеціалістів та маґістрів. Ним можуть скористатися аспіранти, викладачі та практики.