Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека

Теорія антагоністичних ігор: навчальний посібник

Лют 15, 2024

Романюк В. В.
Теорія антагоністичних ігор: навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2024. – 294[2] с.

ISBN 978-966-418-170-6

У посібнику висвітлюються питання теорії антагоністичних ігор як самостійної галузі наук і навчальної дисципліни, що формує теоретико-практичні знання, навики й уміння будувати та досліджувати математичні моделі конфліктних ситуацій, явищ, процесів.
Для студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників, аналітиків і фахівців у галузі математичного моделювання конфліктно-керованих систем з протилежними інтересами сторін.