Гуманітарні

ПРАКТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Лис 29, 2019

Скребкова–Пабат М.А.

Практика англійської мови. Practical Course of English: Навч. посібник – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 396 с.

ISBN 978-966-418-230-7

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які спеціалізуються на фаховій підготовці вчителів англійської мови, а також для вчителів загальноосвітніх шкіл і всім, хто цікавиться англійською мовою.

Матеріал посібника стимулює розвиток пізнавальних інтересів студентів і сприяє підвищенню мотивації до вивчення англійської мови. Посібник має на меті розширити уявлення читача про англійську та американську літературу.

Призначення навчального посібника – ознайомлення студентів з творами англійських та американських письменників, – К. Дойля, А. Крісті, Т. Харіса, О. Уальда, Джерома К. Джерома, Р. Кіплінга, О’Генрі, М. Твена, Д. Лондона та Ф. Стоктона – кожен з яких має свій власний неповторний стиль.

Пропоновані у посібнику тексти вміщують практичні завдання, розроблені для ви-значення рівня розуміння тексту студентами. Завдання складені таким чином, що рівень їх виконання для викладача є показником рівня підготовленості студента (навички читання, словниковий запас, граматичні та стилістичні навички тощо).

Оскільки книжкова, архаїчна лексика, діалекти та сленг, які містять тексти посібника, неадаптовані до вимог сучасної літературної мови, то робота над завданнями з такими текстами дасть змогу студентові не лише вдосконалити англійську мову, але й ознайомитися із скарбами англійської та американської культури.

Посібник укладено для студентів спеціальностей «англійська мова та література», «початкове навчання, іноземна мова (англійська мова)», «українська мова, література, іноземна мова (англійська мова)».

Практика англійської мови. Practical Course of English