Гуманітарні

ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА

Лис 29, 2019

Скребкова-Пабат М. А.

Ділова англійська мова: Навчальний посібник – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2020. – 392 с.

ISBN 978-966-418-083-2

Мета посібника – розвиток мовних навичок практичного застосування сучасної ділової англійської мови. Навчальний курс складається з теоретичного курсу – лекцій, практичних занять, завдань до самостійної та індивідуально-дослідної роботи.

Посібник складено згідно з вимогами навчальної програми з іноземної мови для мовних навчальних закладів. Кожний із розділів посібника відображає окремий аспект ділової англійської, надає тлумачення економічних термінів, пропонує лексичні вправи, англо-український словник ділової лексики (біля 1520 слів та словосполучень), англо-український словник синонімів, словник американських та англійських слів, список скорочень різної тематики, зразки практичного використання лексичного матеріалу в ситуаціях реального мовлення письмового та усного.

Посібник призначається для студентів спеціальності „мова та література (англійська)”, а також може бути використаний студентами спеціальностей „українська мова, література та іноземна мова (англійська)” „інформатика з поглибленим вивченням англійської мови”, а також для осіб, що вивчають англійську мову самостійно.

Ділова англійська мова