Гуманітарні

Професійна англійська мова: Центральні банки країн та грошово-кредитна політика

Лис 28, 2019

Черняк Л.І., Лисенко О.А., Чер?явська І.С. та ін.

Professional English: Central Banks and Monetary Policies: навчальний посібник / Л.І. Черняк, О.А. Лисенко, І.С. Чернявська та ін. – Львів: «Новий Світ-2000», 2020. – 123[1] с.

ISBN 978-966-418-281-9

Навчальний посібник «Professional English: Central Banks and Monetary Policies» містить аутентичні тексти з інформаційно-довідникових видань і фахової літератури, які надають вичерпну інформацію щодо грошово-кредитних систем та центральних банків і їхніх основних функцій, а також знайомлять з фінансовими інститутами та фінансовими ринками зарубіжних країн. Розроблені оригінальні завдання творчого та аналітичного характеру стимулюють формування й розвиток іншомовної професійної компетентності. Оригінальні навчальні матеріали, а також тексти для самостійного опрацювання дозволяють поглибити знання фахової англійської мови у сфері фінансів та банківської справи.

Посібник розрахований на студентів, які вивчають дисципліну «Професій-на іноземна мова». Він також може бути використаний як джерело оригінальної інформації під час вивчення дисципліни «Центральний банк. Грошово-кредит-на політика» у межах навчальної програми (у т. ч. англійською мовою), а також для аспірантів, молодих вчених, чия діяльність пов’язана з науково-дослід-ницькою роботою за даною тематикою.

Професійна англ. мова центральні банки країн