Математичні та комп'ютерні Популярні

Основи інформаційних технологій. Навчальний посібник.

Лип 23, 2019

Басюк Т.М.  Основи інформаційних технологій [Текст]:  навч.  посібн.  /  Т.М. Басюк, Н.О. Пасічник   [ нове  видання ]. – Львів : “Новий Свівт-2000”, 2020. -390, [2]  с.

ISBN 978-966-418-121-8

В навчальному посібнику розлядаються питання побумадови та функціонування сучасних апаратних та програмних засобів, які формують  інформаційну  складову сучасного суспільства. Разкрито особливості понять “інформація”,  “кодування даних”, “системи числення”, “архітектура комп’ютера”, “програмне забезпечення”.   Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які хочуть підвищити свої  знання  в галузі іноформаційних  технологій згідно із стандратом European Computer Driving Licence. Може бути корисним  користувачам комп’ютерів,0 викладачам, спеціалістам з інформаційних технологій.

Основи інформ_технологій