Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека

Основи інформаційних технологій: навчальний посібник

Січ 23, 2024

Основи інформаційних технологій:  навчальний посібник /  Т.М. Басюк, Н.О. Думанський, О.В. Пасічник [ нове  видання ]. – Львів : “Новий Свівт-2000”, 2024. -390, [2] с.

Серія “КОМП’ЮТИНГ”
за науковою редакцією д.т.н., професора,
Лауреата державної премії України у галузі науки та техніки В.В. Пасічника

ISBN 978-966-418-121-8

В навчальному посібнику розлядаються питання побумадови та функціонування сучасних апаратних та програмних засобів, які формують  інформаційну  складову сучасного суспільства. Разкрито особливості понять “інформація”,  “кодування даних”, “системи числення”, “архітектура комп’ютера”, “програмне забезпечення”.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які хочуть підвищити свої  знання  в галузі іноформаційних  технологій згідно із стандратом European Computer Driving Licence. Може бути корисним  користувачам комп’ютерів,0 викладачам, спеціалістам з інформаційних технологій.