Медичні Новинки

Кандидоз порожнини рота: діагностика і лікування: навчальний посібник

Кві 25, 2024

Кандидоз порожнини рота: діагностика і лікування: навчальний посібник / Фесенко В.І., Глазунов О.А. – Дніпро, – Львів: Видавництво ПП «Новий Світ – 2000», 2024. – 235 с. (Укр. мов.)

ISBN 978 – 966 – 418 – 409 – 7

У навчальному посібнику представлені дані світової літератури щодо ролі грибкової інфекції у розвитку кандидозного ураження слизової оболонки ротової порожнини, сучасних поглядів на механізми його виникнення, клінічні прояви та діагностики захворювання. Описані сучасні клінічні практичні рекомендації та стандарти надання стоматологічної допомоги з використанням лікарських засобів, методів лікування данному контингенту хворих. Наведені результати клінічних досліджень авторів стосовно вивчення ефективності використання протигрибкових засобів різних груп у хворих з інфекцією ротової порожнини спричиненою грибами роду Candida.

Посібник буде корисним для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої медичної освіти, лікарів-інтернів, слухачів – стоматологів факультетів післядипломної освіти, практикуючих лікарів інших спеціальностей.

ЗМІСТ
Перелік умовних скорочень ………………………………………………………………………………. 4
Передмова до видання ………………………………………………………………………………………. 5
Етіологія кандидозу ………………………………………………………………………………………… 10
Епідеміологія та патогенез кандидозу ……………………………………………………………… 13
Діагностика кандидозу…………………………………………………………………………………….. 47
Класифікації кандидозу слизової оболонки ротової порожнини ……………………….. 53
Клінічні прояви кандидозу слизової оболонки ротової порожнини…………………… 57
Сучасні підходи до лікування кандидозу слизової оболонки ротової порожнини 82
Етіотропная терапія кандидозу слизової оболонки ротової порожнини…………….. 90
Антисептичні засоби в комплексому лікуванні кандидозу слизової оболонки ротової порожнини ………………………………………………………………………………………… 118
Досвід лікування кандидозу слизової оболонки ротової порожнини……………….. 164
Показники біоценозу пародонтальних кишень та імунологічного статусу у хворих на пародонтит, асоційований hbv – інфекцією………………………………………………… 166
Вивчення ефективності лікувального комплексу у хворих з кандидозним стоматитом на фоні хронічного ураження печінки …………………………………………. 172
Оцінка ефективності лікування кандидозного глоситу з використанням ультрафонофорезу з діфлюканом …………………………………………………………………… 176
Рецидивуючий перебіг кандидозного стоматиту та його корекція у хворих хронічним вірусним гепатитом в ……………………………………………………………………. 178
Корекція дисбіозу порожнини рота у осіб, які проживають в умовах промислового регіону ………………………………………………………………………………………………………….. 183
Корекція імунних порушень при кандидозі порожнини pota…………………………… 188
Загальнооздоровча терапія при грибковому уражені слизової оболонки порожнини рота …………………………………………………………………………………………….. 192
Причини рецидивів кандидозу……………………………………………………………………….. 196
Профілактика кандидозу ……………………………………………………………………………….. 197
Тести для самостійного контролю…………………………………………………………………. 198
Літературні джерела………………………………………………………………………………………. 206