Математичні та комп'ютерні Новинки Популярні

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Лис 21, 2019

М.В. Давидов, А.Б. Демчук, О.В. Лозинська

Програмне забезпечення мобільних пристроїв: навчальний посібник – Львів: Видавництво «Новий Світ-2000» 2020. – 218 с.

ISBN 978-617-7519-31-6

Навчальний посібник містить матеріал для вивчення основних теоретичних засад, методів та програмних засобів, призначених для створення програмних додатків для мобільних пристроїв та вирішення прикладних задач. Теоретичний та практичний матеріал викладено у доступній формі. Викладення матеріалу супроводжується значною кількістю прикладів, що полегшує його сприйняття та засвоєння. Навчальний посібник «Програмне забезпечення мобільних пристроїв» призначений для студентів, що навчаються за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз» та споріднених спеціальностей, пов’язаних із вивченням інформаційних технологій. Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, приклади, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів. Може бути використаний аспірантами в якості підґрунтя для наукових досліджень та викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення та підвищення кваліфікації. Книга призначена для спеціалістів із проектування, розроблення та впровадження мобільних додатків для платформ Android та iOS, а також для здобувачів 3-ого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Програмне забезпечення мобільних пристроїв