Математичні та комп'ютерні Новинки Популярні

Моделювання складних систем. Навчальний посібник.

Лип 23, 2019

Соколовський Я. І. , Шабатура Ю. В., Виклюк Я. І. та ін.

Моделювання систем в середовищі GPSS World : навч. посіб. / Я. І. Соко-ловський, Ю. В. Шабатура, Я. І. Виклюк [та ін.] ; за ред. В. В. Пасічника. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2020. – 288 с.

ISBN 978-966-418-255-0

У навчальному посібнику наведено матеріал, необхідний для вивчення іміта­ційного моделювання систем в інструментальному середовищі GPSS World для створення імітаційних моделей. Їх застосування показано на конкретних прикла­дах. Описуються можливості GPSS World для створення та проведення експери­ментів з моделями. Детально розглянуті методи практичної реалізації моделей систем у лабораторному практикумі.

Посібник розрахований на бакалаврів, що навчаються за напрямами підготовки «Комп’ютерні науки». Ним можуть скористатися магістри, аспіранти та дослідни­ки, які займаються моделюванням та дослідженням конкретних систем. Посібник буде корисним фахівцям у галузі комп’ютингу та бажаючим самостійно оволодіти методами імітаційного комп’ютерного моделювання.

Моделювання_складних_систем