Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека

Кібербезпека: лабораторний практикум з основ крипографічного захисту

Лют 14, 2024

КІБЕРБЕЗПЕКА: ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ З ОСНОВ КРИПОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ / С.П. Євсеєв, О.В. Мілов, О.Г. Король – Львів: «Новий Світ- 2000», 2024 . – 241 с.

ISBN 978-617-7519-50-7

Призначений для практичного вивчення питань використання механізмів захисту в кіберпросторі та інформаційно-омунікаційних системах. Розглянуто механізми реалізації на основі симетричних та несиметричних алгоритмів шифрування, алгоритмів цифрового підпису. Запропоновані практичні основи створення захищеного середовища з використанням програмного комплексу PGP, вивчаються принципи побудови стеганографічних систем,. а також проведення статистичних досліджень генераторів випадкових та псевдовипадкових послідовностей за допомогою пакету NIST STS. Електроний пакет лабораторного практикуму знаходиться за URL:
Рекомендовано для студентів, які навчаються за спеціальностями “Кібербезпека”, “Програмна інженерія”, “Комп’ютерні науки” всіх форм навчання, для студентів інших спеціальностей, де вивчається цикл навчальних дисциплін із захисту інформації, а також для самостійного опанування його основами.