Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека

Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови: монографія

Лют 14, 2024

Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови: монографія / Ю.В. Крак, О.В. Лозинська, В.В. Пасічник, А.С. Тернов, Д.В. Шкільнюк; за ред. В.В. Пасічника – Львів : «Новий Світ – 2000», 2024. – 318 с.

Серія “КОМП’ЮТИНГ”
за науковою редакцією д.т.н., професора,
Лауреата державної премії України у галузі науки та техніки В.В. Пасічника

ISBN 978-917-7519-03-3
У монографії розглянуто комплекс прикладних інформаційних технологій моделювання, опрацювання та перекладу української жестової мови. Проаналізовано та запропоновано нові методи розпізнавання та ідентифікації дактилем жестової абетки, методи комп’ютерного перекладу анотованої української жестової мови. Виконано оригінальні дослідження лінгвістичних особливостей української жестової мови та розроблено граматично доповнену онтологію української словесної та української жестової мов. Розроблено мультимедійну технологію аналізу візуальних образів звуків і емоційної міміки обличчя людини, що дало змогу реалізувати анімацію емоційно-артикуляційного каналу носія жестової мови.
Монографія призначена для фахівців із комп‘ютерної лінгвістики, інформаційних технологій, системного аналізу, для бакалаврів, магістрів, аспірантів відповідних спеціальностей, науковців та спеціалістів із розпізнавання зображень, розроблення та впровадження систем машинного перекладу.