Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека Новинки

Кібербезпека: криптографія з PYTHON: навчальний посібник

Лют 14, 2024

КІБЕРБЕЗПЕКА: КРИПТОГРАФІЯ З PYTHON: навч. посібн. / С.П. Євсеєв, О.В. Шматко, О.Г. Король – Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2024. – 120 с. (Укр. мова)
ISBN 978-617-7519-70-5
Призначений для практичного вивчення питань використання механізмів захисту в кіберпросторі та інформаційно-омунікаційних системах, які реалізовані за допомогою мовою програмування PYTHON. Розглянуті приклади формування простих шифрів, а також алгоритмів симетричної криптографії (алгоритм DES) та несиметричної криптографії (алгоритм RSA) в середовищі програмування PYTHON.
Рекомендовано для студентів спеціальності 125 “Кібербезпека” першого (бакалаврського) рівня усіх форм навчання.