Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека

Інтелектуальна власність у галузі комп’ютингу: підручник

Січ 23, 2024

Інтелектуальна власність в галузі комп’ютингу: підручник / О.Б. Вовк, В.В. Пасічник, Н.Б. Шаховська, В.С. Якушев. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2024. – 317[3] с.

Серія “КОМП’ЮТИНГ”
за науковою редакцією д.т.н., професора,
Лауреата державної премії України у галузі науки та техніки В.В. Пасічника

ISBN 978-966-418-232-1

Підручник розрахований на поглиблене вивчення правових відносин у сфері інтелектуальної власності, особливостей реєстрації права власності на комп’ютерну програму, опанування правового механізму її регулювання, отримання необхідних навичок кваліфікації результатів творчої діяльності, захисту майнових і особистих немайнових прав авторів та власників як в Україні, так і за її межами.

У підручнику викладено ознаки правової охорони інтелектуальної власності на комп’ютерні програми в Україні. Описано причини виникнення авторських прав на комп’ютерні програми. Визначено договірні та недоговірні способи розпорядження правами інтелектуальної власності. Висвітлено цивільно-правові, адміністративно-правові та кримінально-правові заходи щодо захисту прав на комп’ютерні програми, визначено ознаки ліцензійності програмних продуктів закордонних комп’ютерних компаній. Спроектовано систему захисту прав на інтелектуальну власність в галузі комп’ютингу. Викладено заходи підтвердження правомірності використання комп’ютерних програм. Наведено ознаки ліцензійності програмних продуктів закордонних комп’ютерних компаній.

Для студентів вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації, галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка».