Математичні та комп'ютерні Новинки Популярні

Інформаційні технології моделювання процесіврозвитку туристичних та інфокомунікальних комлексів на основі фізичних аналогій серія “Комп’ютинг” Монографія

Лип 23, 2019

Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфо комунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій: монографія / О.І. Артеменко, Я.І. Виклюк, Б.М. Гаць [та ін.] ; за ред. В.В. Пасічника. – Львів : «Новий Світ– 2000», 2020. – 334 с.

ISBN 978-966-418-282-6

 

У монографії розглянуто комплекс інформаційних технологій моделювання на основі фізичних аналогій об’єктів туристичної галузі, інфокомунікаційної інфраструктури та процесів формування і розвитку як окремих туристичних об’єктів,так і цілісних туристичних комплексів на регіональному та локальному рівнях. Комплекс складається з трьох компонентів: множини інформаційних технологій моделювання та прогнозування просторового розвитку інфраструктури об’єктів туристичної галузі, оцінювання рекреаційної привабливості території; методів і засобів моделювання структури і дослідження зміни параметрів комп’ютерних мереж; програмно-алгоритмічної системи формування та функціонування просторів даних туристичної галузі.

Інформац_технології_мод_проц_розвитку_тур_інформ_компл