Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека

Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфо комунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій: монографія

Січ 23, 2024

Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфо комунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій: монографія / О.І. Артеменко, Я.І. Виклюк, Б.М. Гаць [та ін.] ; за ред. В.В. Пасічника. – Львів : «Новий Світ– 2000», 2024. – 334 с.

Серія “КОМП’ЮТИНГ”
за науковою редакцією д.т.н., професора,
Лауреата державної премії України у галузі науки та техніки В.В. Пасічника

ISBN 978-966-418-282-6

У монографії розглянуто комплекс інформаційних технологій моделювання на основі фізичних аналогій об’єктів туристичної галузі, інфокомунікаційної інфраструктури та процесів формування і розвитку як окремих туристичних об’єктів,так і цілісних туристичних комплексів на регіональному та локальному рівнях. Комплекс складається з трьох компонентів: множини інформаційних технологій моделювання та прогнозування просторового розвитку інфраструктури об’єктів туристичної галузі, оцінювання рекреаційної привабливості території; методів і засобів моделювання структури і дослідження зміни параметрів комп’ютерних мереж; програмно-алгоритмічної системи формування та функціонування просторів даних туристичної галузі.