Гуманітарні

ГНОСЕОЛОГІЯ ТА ЕПІСТЕМОЛОГІЯ

Вер 27, 2019

ВІКТОР ПЕТРУШЕНКО

Гносеологія та епістемологія: Навчальний посібник / В. Петрушенко / – Львів: «Новий Світ – 2000», 2020. – 209 с.

ISBN 978-617-7519-14-9

Навчальний посібник присвячений висвітленню найбільш важливих тем і проблем, пов’язаних із природою, засобами, механізмами та можливостями людського пізнання. Означені проблеми подаються на основі новітніх філософських досліджень, але в авторській структурі та інтерпретаціях. Особливістю навчального посібника є те, що в ньому поєднані гносеологічні та епістемологічні підходи і методології, що подаються автором як такі, що взаємно доповнюють одні одних. У навчальному посібнику також вперше докладно розглядаються пізнавальні здібності і можливості людини, висвітлюються мовно-лінгвістичні складові пізнавальної діяльності, проводиться аргументоване розрізняння гносеологічного та епістемологічного аналізу знання.

Навчальний посібник адресований студентам гуманітарних напрямів підготовки ВНЗ України, а також науковцям, методологам науки та всім, кого приваблює і інтригує явище пізнання.

Філософія. Гносеологія та епістемологія