Гуманітарні

Основи філософських знань

Жов 01, 2019

Буслинський В. А. Скрипка П. І.

Основи філософських знань. Підручник. Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня  молодший спеціаліст.

В.А. Буслинський, П.І.Скрипка. За ред. В.А. Буслинського. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2020.– 352 с.

ISBN 966-7827-67-4

Пропонований підручник є результатом узагальнення багаторічного досвіду викладання філософії авторами у вищих навчальних закладах і коледжах України. Здійснена спроба дати змістовне уявлення про особливості філософського знання, його гуманістичну сутність, роль у духовному житті суспільства. Значна увага приділяється розгляду історичних етапів розвитку світової філософії, її основних сучасних напрямків, своєрідності української філософії, проблем людини і
суспільства, діалектики, соціально-практичної природи пізнання, культури, ціннісних орієнтацій людства на зламі тисячоліть. Складні філософські проблеми з’ясовуються в підручнику доступно, у чіткій і виразній формі. Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст, широкого кола читачів.

Основи філософських знань