Гуманітарні

ХРЕСТОМАТІЯ З ІСТОРІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ

Вер 27, 2019

Під заг. редакцією проф. В. Л. Петрушенка

Хрестоматія з історії європейської філософії : [навчальний посібник для самостійної роботи студентів] / Під заг. редакцією проф. В.Л. Петру-шенка. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 572 с.

ISBN 978-966-240-6

Хрестоматія являє собою вибірку текстів та фрагментів творів видатних представників європейської філософії. Мета Хрестоматії – надати можливість студентам негуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів України самостійно опрацьовувати ідейні надбання видатних представників європейської філософії у формі перекладів текстів, що частково адаптовані у навчальних цілях та максимально наближені до оригіналів. Вміщені матеріали супроводжуються методичними порадами щодо опрацювання фрагментів текстів, питаннями для кращого засвоєння вміщених у них провідних філософських ідей, відомостями про основну та додаткову літературу.

Призначено для студентів негуманітарних спеціальностей ВНЗ України та для методичної роботи викладачів.

Хрестоматія з філософії